ITCM-2022

15 – 16 грудня  2022 року
Івано-Франківськ

Матеріали конференції ITCM-2022 (.pdf)

Основні напрямки роботи

Секція 1. Інформаційні технології в технічних, системах спеціального призначення, соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції

Секція 2. Теорія інформації, кодування, перетворення форми, цифрової обробки та ущільнення інформації

Секція 3. Системний аналіз

Секція 4. Глибинний аналіз та організація даних, Big Data, системи штучного інтелекту, Smart додатки

Секція 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Секція 6. Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж

Секція 7. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем

Секція 8. Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей

 

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Представництво “Польська Академія Наук” в Києві
Вінницький національний технічний університет
Центр математичного моделювання ІППММ
ім. Я.С.Підстригача НАН України
AGH науково-технологічний університет
ім. Ст.Сташіца, Польща
Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний авіаційний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Фінансово-економічний інститут Таджикистану
Економічна академія “Д.А.Ценов”, Болгарія
Штуттгардський університет, Німеччина
НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ та ІК НАН України
Інститут інженерів з електротехніки
та електроніки (IEEE), Українська секція
Громадська організація “Івано-Франківський ІТ кластер”

Робочі мови конференції
українська, англійська та польська  
(без синхронного перекладу)