ITCM-2020

18 – 22 травня 2020 р.
Івано-Франківськ

Матеріали конференції (.pdf)

 

Основні напрямки роботи

Секція 1. Інформаційні технології в технічних, системах спеціального призначення, соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції

Секція 2. Теорія інформації, кодування, перетворення форми, цифрової обробки та ущільнення інформації

Секція 3. Системний аналіз

Секція 4. Глибинний аналіз та організація даних, Big Data, системи штучного інтелекту, Smart додатки

Секція 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Секція 6. Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж

Секція 7. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем

Секція 8. Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей

 

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Представництво “Польська Академія Наук” в Києві
Вінницький національний технічний університет
Центр математичного моделювання ІППММ
ім. Я.С.Підстригача НАН України
AGH науково-технологічний університет
ім. Ст.Сташіца, Польща
Лудзький університет, Польща
Інститут кібернетики НАН України
Національний авіаційний університет
Фінансово-економічний інститут Таджикистану
Економічна академія “Д.А.Ценов”, Болгарія
Штуттгардський університет, Німеччина
Харківський національний університет радіоелектроніки
НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ та ІК НАН України
Новий університет Лісабона, Португалія
Інститут інженерів з електротехніки
та електроніки (IEEE), Українська секція
Громадська організація “Івано-Франківський ІТ кластер”

Робочі мови конференції
українська, англійська та польська  
(без синхронного перекладу)