Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей та статей

При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосувати шаблон ІЕЕЕ
зразка 2018 року в форматі MS Office
https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/conferences/Conference-template-A4.doc

Переклад шаблону українською мовою:
https://docs.google.com/document/d/19zpVwOb24spx_7UWcHkXQoV2k0oUGgqZ/

Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в наукометричних базах необхідно здублювати наступні відомості: «Paper Title», «Authors Name/s», «Affiliation», «dept. name of organization», «City, Country», «e-mail», «address», англійською мовою.

Також необхідно подати розширений «Abstract» та «Keywords» англійською мовою.

Стрічку «Література» обов’язково здублювати англійською «References».

Посилання подаються мовою оригіналу згідно вимог ІЕЕЕ, поданих на сторінці конференції http://itcm.pnu.edu.ua.

Якщо матеріали подано англійською мовою, необхідно вказані відомості здублювати українською мовою.

Оргкомітет застерігає відповідність вмісту матеріалу публікацій вимогам постанови ВАК Україні від 15.01.2003р № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

Матеріали підлягають рецензуванню.