Терміни

Час і місце проведення

4 – 8 липня 2023 року
конференція відбудеться в on-line режимі

кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем
факультет математики та інформатики
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)

Основні дати

до 01.05.2023 – Розсилання другого інформаційного повідомлення

до 10.06.2023 – Подання матеріалів доповідей
та заявок на участь

до 20.06.2023 – Рецензування та підтвердження включення в програму конференції

до 30.06.2023 – Оплата реєстраційних внесків

до 01.07.2023 – Розсилання програми конференції та запрошення

Заплановоно

До початку конференції  –  видання збірника матеріалів конференції із наданням ISBN.

Під час конференції –  можливість дистанційної участі в засіданнях секцій засобами Skype, Viber, Telegram.

Після закінчення конференції – он-лайн опублікування матеріалів конференції. Матеріали доповідей, рекомендованих рішеннями секційних засідань, будуть видані в наукових фахових виданнях України («Вісник ВПІ», «Вісник ПНУ», «Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія», «Наукові праці ВНТУ», «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології», «Карпатські математичні публікації», «Фізико-мате-матичне моделювання та інформаційні технології», «Mathematical Modeling and Computing»).