Організаційний комітет конференції

Голова конференції

Цепенда І.Є. доктор політичних наук, професор ректор ПНУ (Івано-Франківськ, Україна)

Співголови організаційного комітету

Петришин Л.Б.  д.т.н., проф., ПНУ; НТУ AGH
Собчук Г. д.т.н., проф. Польська АН
Семенець В.В. д.т.н., проф. ректор ХНУРЕ
Лужецький В.А. д.т.н., проф., ВНТУ
П’янило Я.Д.      д.т.н., с.н.с., ЦММ ІППММ НАН України
Синєглазов В.М. д.т.н., проф., НАУ

Відповідальний секретар оргкомітету

Іляш Ю.Ю. к.т.н., доц. каф. інформатики, ПНУ

Робоча група організаційного комітету

Горєлов  В.О.     к.т.н., доц., ПНУ
Кобзєв В.Г.         к.т.н., доц., ХНУРЕ
Ровінський  В.А.  к.т.н., доц., ПНУ
Семеренко В.П.  к.т.н., доц., ВНТУ
Семаньків М.В.  к.т.н., доц., ПНУ
Білущак Ю.І.    к.т.н., с.н.с. ЦММ ІППММ НАН України

Технічна група організаційного комітету

Петришин М.Л.  к.т.н., викладач ПНУ
Білусяк Б.В. вища кат., в.о.у., з.п.о.у.
Максимець В.З. інж.-прогр., ПНУ
Ізмайлов А.В.    асистент, ПНУ

 

Програмний комітет конференції

Аль Хіясат О. д.н. професор (Йорданія)
Азаров О.Д. д.т.н., професор (Україна)
Безкоровайний В.В. д.т.н., професор (Україна)
Білощицький А.О. д.т.н., професор (Україна)
Бісікало О.В. д.т.н., професор (Україна)
Блахут Я. д.т.н., професор (Велика Британія)
Борисенко О.А. д.т.н., професор (Україна)
Боюн В.П. чл.-кор.НАНУ, д.т.н., професор (Україна)
Василенко В.Б. д.н., професор (Португалія)
Вейріх М. д.т.н., професор (Німеччина)
Вуйцік В. д.т.н., професор (Польща)
Върбанов Р. д.н., професор (Болгарія)
Голуб С.В. д.т.н., професор (Україна)
Грицина О.Р. д.ф.-м.н., с.н.с. (Україна, Словаччина)
Гунченко Ю.О. д.т.н., професор (Україна)
Дивак М.П. д.т.н., професор (Україна)
Загороднюк А.В. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Заміховський Л.М. д.т.н., професор (Україна)
Заторський Р.А. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Іваніченко С.О. д.т.н., професор (Україна)
Казакова Н.Ф. д.т.н., професор (Україна)
Карпінський М.П. д.т.н., професор (Польща)
Квєтний Р.Н. д.т.н., професор (Україна)
Когут І.Т. д.т.н., професор (Україна)
Кривень В.А. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Лебковський П. д.т.н., професор (Польща)
Кунанець Н.Е. д.т.н., професор (Україна)
Лімарченко О.В. д.т.н., професор (Україна)
Макаренко О.С. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Малахов Є.В. д.т.н., професор (Україна)
Маслянка П. д.т.н., професор (Польща)
Мичуда З.Р. д.т.н., професор (Україна)
Мірзоахмедов Ф. д.т.н., професор (Таджикістан)
Нагірний Т.С. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Никифорчин О.Р. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Николайчук Я.М. д.т.н., професор (Україна)
Олійник А.П. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Осадчук О.В. д.т.н., професор (Україна)
Палагін О.В. акад. НАНУ, д.т.н., професор (Україна)
Пархуць Л.Т. д.т.н., професор (Україна)
Петришин І.С. д.т.н., професор (Україна)
Петришин Р.І. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Пилипів В.М. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Поворознюк А.І. д.т.н., професор (Україна)
Прикарпатський А.К. д.ф.-м.н., професор (Польща)
Прокопчук Ю.О. д.т.н., професор (Україна)
Рибальський О.В. д.т.н., професор (Україна)
Романюк О.Н. д.т.н., професор (Україна)
Рущицький Я.Я. д.ф.-м.н., проф. чл.кор. НАНУ (Україна)
Саченко А.О. д.т.н., професор (Україна)
Святний В.А. д.т.н., професор (Україна)
Серков О.А. д.т.н., професор (Україна)
Скобелєв В.Г., д.ф.-м.н., проф. ІК НАНУ
Скуратівський С.І. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Сохацький Ф.М. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Тацій Р.М. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Тевяшев А.Д. д.т.н., професор (Україна)
Тесля Ю.М. д.т.н., професор (Україна)
Тулашвілі Ю.Й. д.п.н., професор (Україна)
Устенко С.А.. д.т.н., професор (Україна)
Чаплига В.М. д.т.н., професор (Україна)
Чернуха О.Ю. д.т.н., професор (Україна)
Шарин С.В. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Шишманов К.Т. д.т.н., професор (Болгарія)
Шпитко Я. д.т.н., професор (Польща)
Шумейко О.О. д.т.н., професор (Україна)
Яковлев С.В. д.ф.-м.н., проф. Харків НАУ«ХАІ» (Україна)
Якубів В.М. д.е.н., професор (Україна)
Яновський Ф.Й. д.т.н., професор (Україна)