ITCM-2018

“Інформаційні технології 
та комп’ютерне моделювання”

 

Збірник (.pdf)

Титульні листи + зміст (.pdf скан)

Список тез учасників конференції – 2018(зміст збірника)(.pdf)

Фото з конференції (гугл диск)

14 – 19 травня 2018 р.
Івано-Франківськ

Основні напрямки роботи

Секція 1. Інформаційні технології в технічних та системах спеціального призначення

Секція 2. Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції

Секція 3. Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації

Секція 4. Цифрова обробка та ущільнення інформації

Секція 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Секція 6. Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж

Секція 7. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем

Секція 8. Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей

 

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Вінницький національний технічний університет
Центр математичного моделювання ІППММ
ім. Я.С.Підстригача НАН України
AGH науково-технологічний університет
ім. Ст.Сташіца, Польща
Представництво “Польська академія наук” в Києві
Лудзький університет, Польща
Інститут кібернетики НАН України
Національний авіаційний університет
Фінансово-економічний інститут Таджикистану
Економічна академія “Д.А.Ценов”, Болгарія
Харківський національний університет радіоелектроніки
НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ та ІК НАН України
Новий університет Лісабона, Португалія
Азербайджанська державна нафтова академія
Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі
Інститут інженерів з електротехніки
та електроніки (IEEE), Українська секція
Асоціація “Інформаційні технології України”
Громадська організація “Івано-Франківський ІТ кластер”

Робочі мови конференції
українська, англійська та польська  
(без синхронного перекладу)