Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей та статей

При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосувати шаблон ІЕЕЕ
зразка 2018 року в форматі MS Office
https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/conferences/Conference-template-A4.doc

Переклад шаблону українською мовою:
https://drive.google.com/a/comp-sc.if.ua/file/d/0B7BjSrsVMYO-SDZzMTJPSWtIaU0/view?usp=sharing

Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в наукометричних базах необхідно здублювати наступні відомості: «Paper Title», «Authors Name/s», «Affiliation», «dept. name of organization», «City, Country», «e-mail», «address», англійською мовою.

Також необхідно подати розширений «Abstract» обсягом до 1600 знаків та «Keywords» англійською мовою.

Стрічку «Література» обов’язково здублювати англійською «References».

Посилання подаються мовою оригіналу згідно вимог ІЕЕЕ, поданих на сторінці конференції http://itcm.comp-sc.if.ua.

Якщо матеріали подано англійською мовою, необхідно вказані відомості здублювати українською мовою.

Оргкомітет застерігає відповідність вмісту матеріалу публікацій вимогам постанови ВАК Україні від 15.01.2003р № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

Матеріали підлягають рецензуванню.

Після позитивної рецензії та підтвердження включення доповідей в програму конференції необхідно здійснити оплату у визначеному терміні до 30.06.2021. Реквізити рахунку для оплати буде вказано після позитивної рецензії.


Поштова адреса оргкомітету:
Іляш Ю.Ю. Кафедра інформатики 
Прикарпатський Національний Університет 
вул. Шевченка, 57, 
Івано-Франківськ, 
76018, Україна