ITCM-2017


“Інформаційні технології

та комп’ютерне моделювання”

 

Збірник

Титульні листи (скан)

Список тез учасників конференції (зміст збірника)

 

Основні напрямки роботи

Секція 1. Інформаційні технології в технічних та системах спеціального призначення

Секція 2. Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції

Секція 3. Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації

Секція 4. Цифрова обробка та ущільнення інформації

Секція 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Секція 6. Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж

Секція 7. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем

Секція 8. Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей

15 – 20 травня 2017 р.
Івано-Франківськ

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
Вінницький національний технічний університет
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки
і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
AGH науково-технологічний університет, Польща
Інститут кібернетики НАН України
Національний авіаційний університет
Економічна академія “Д.А.Ценов”, Болгарія
Фінансово-економічний інститут Таджикистану
Лудзький університет, Польща
Харківський національний університет радіоелектроніки
Новий університет Лісабона, Португалія
Азербайджанська державна нафтова академія
Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі
Науково-дослідний інститут інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ та ІК НАН України
Інститут  інженерів  з  електротехніки та електроніки (IEEE), Українська секція
Асоціація “Інформаційні технології України”
Громадська організація “Івано-Франківський ІТ кластер”

Робочі мови конференції
українська, англійська та польська  
(без синхронного перекладу)