Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей та статей

Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей

При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосувати шаблон MS Office 2003
www.ieee.org/publications_standards/publications/ conferences/2014_04_msw_a4_format.doc

Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в наукометричних базах необхідно здублювати наступні відомості: «Paper Title», «Authors Name/s», «Affiliation», «dept. name of organization», «City, Country», «e-mail», «address», англійською мовою.

Також необхідно подати розширений «Abstract» обсягом до 1600 знаків та «Keywords» англійською мовою.

Стрічку «Література» обов’язково здублювати англійською «References».

Якщо матеріали подано англійською мовою, необхідно вказані відомості здублювати українською мовою.

Матеріали підлягають рецензуванню.

Після позитивної рецензії та підтвердження включення доповідей в програму конференції необхідно здійснити оплату у визначеному терміні до 30.04.2018. Реквізити рахунку для оплати буде вказано після позитивної рецензії.


Поштова адреса оргкомітету:
Іляш Ю.Ю. Кафедра інформатики
Прикарпатський Національний Університет
вул. Шевченка, 57,
Івано-Франківськ,
76018, Україна