Організаційний комітет конференції

Голова конференції

Цепенда І.Є. доктор політичних наук, професор ректор ПНУ (Івано-Франківськ, Україна)

Співголови організаційного комітету

Петришин Л.Б. д.т.н., проф., зав. каф. інформатики, ПНУ; НТУ AGH
Лужецький В.А. д.т.н., проф., зав. каф. захисту інформації, ВНТУ
П'янило Я.Д. д.т.н., с.н.с., ЦММ ІППММ НАН України

Відповідальний секретар оргкомітету

Іляш Ю.Ю. к.т.н., доц. каф. інформатики, ПНУ

Робоча група організаційного комітету

Горєлов В.О. к.т.н., доц., ПНУ
Кобзєв В.Г. к.т.н., доц., ХНУРЕ
Семеренко В.П. к.т.н., доц., ВНТУ
Семаньків М.В. к.т.н., доц., ПНУ
Білущак Ю.І. к.т.н., с.н.с. ЦММ ІППММ НАН України

Технічна група організаційного комітету

Власій О.О. к.т.н., доц., ПНУ
Максимець В.З. інж.-прогр., ПНУ
Петришин М.Л. асистент, ПНУ
Ізмайлов А.В. аспірант, ПНУ

 

Програмний комітет конференції

Азаров О.Д. д.т.н., професор (Україна)
Артемович О.Д. д.ф.-м.н., проф. (Україна, Польща)
Безкоровайний В.В. д.т.н., професор (Україна)
Білецький А.Я. д.т.н., професор (Україна)
Білусяк Б.В. вища кат., в.о.у., з.п.о.у. (Україна)
Блахут Я. д.т.н., професор (Велика Британія)
Борисенко О.А. д.т.н., професор (Україна)
Боюн В.П. чл.-кор.НАНУ, д.т.н., професор (Україна)
Василенко В.Б. д.н., професор (Португалія)
Вуйцік В. д.т.н., професор (Польща)
Върбанов Р. д.н., професор (Болгарія)
Гера Б.В. д.т.н., професор (Україна)
Головко В. А. д.т.н., професор (Білорусь)
Голуб С.В. д.т.н., професор (Україна)
Головко В.А. д.т.н., професор (Україна)
Грицина О.Р. д.ф.-м.н., с.н.с. (Україна)
Гунченко Ю.О. д.т.н., професор (Україна)
Дейбук В.Г. д.ф.-м.н., професор, (Україна)
Дивак М.П. д.т.н., професор (Україна)
Задірака В.К. акад. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. (Україна)
Заторський Р.А. д.ф.-м.н., професор, (Україна)
Казакова Н.Ф. д.т.н., професор (Україна)
Карпінський М.П. д.т.н., професор (Польща)
Когут І.Т. д.т.н., професор (Україна)
Кочан В. В., к.т.н., професор (Україна)
Кузьмін І.В. д.т.н., професор (Україна)
Лебковський П. д.т.н., професор (Польща)
Лимарченко О.С. д.т.н., професор (Україна)
Литвин В.В. д.т.н., професор (Україна)
Малахов Є. В. д.т.н., професор (Україна)
Мамедов Р.К. д.ф.-м.н., професор (Азербайджан)
Маслянка П. д.т.н., професор (Польща)
Мірзоахмедов Ф. д.т.н., професор (Таджикістан)
Мельник А.О. д.т.н., професор (Україна)
Нагірний Т.С. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Никифорчин О.Р. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Николайчук Я.М. д.т.н., професор (Україна)
Олійник А.П. д.т.н., професор (Україна)
Осадчук О.В. д.т.н., професор (Україна)
Остапов С.Е. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Палагін О.В. акад. НАНУ, д.т.н., професор (Україна)
Пархуць Л. д.т.н., професор (Україна)
Петришин Р.І. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Пилипів В.М. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Поворознюк А.І. д.т.н., професор (Україна)
Попов В. д.е.н., професор (Болгарія)
Прикарпатський А.К. д.ф.-м.н., професор (Польща)
Рибальський О.В. д.т.н., професор (Україна)
Романов В.О. д.т.н., професор (Україна)
Саченко А.О. д.т.н., професор (Україна)
Семенець В.В. д.т.н., професор (Україна)
Собчук Г., д.т.н. професор (Польща)
Стахов О.П. д.т.н., професор (Канада)
Стецюренко В.І. к.т.н., доцент (Білорусь)
Синєглазов В. М. д.т.н., професор (Україна)
Тарасенко В.П. д.т.н., професор (Україна)
Тацій Р.М. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Чернуха О.Ю. д.т.н., професор (Україна)
Шишманов К.Т. д.т.н., професор (Болгарія)
Яновський Ф.Й. д.т.н., професор (Україна)